Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P Koźminek – Moskurnia

  • Rok inwestycji: 2013

  • Miejsce inwestycji: Koźminek - Moskurnia

  • Łączna kwota inwestycji: 1 162 605,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 1.162.605,35 zł

dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych: 578.301,00 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 350.582,61 zł

środki Gminy Koźminek: 233.721,74 zł