Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu

 • Rok inwestycji: 2023-2024

 • Miejsce inwestycji: Moskurnia

 • Łączna kwota inwestycji: 340 625,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie obejmuje przebudowę drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez wykonanie:

 • przebudowy istniejącego przejścia dla pieszych /wraz z dojściami do przejścia, rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni/ – 1 szt. przejścia wyniesionego
 • oświetlenia przejścia dla pieszych – 2 szt.
 • budowy dróg dla pieszych stanowiących dojście do projektowanego przejścia – o łącznej długości 19 m ( 0,019 km)
 • budowy peronu autobusowego – 1 szt.
 • radaru z tablicą zmiennej treści (aktywną) informującą o prędkości ruchu pojazdów – 2 szt.
 • wykonanie pasów wibracyjno- akustycznych – 8 szt.

Szczegóły inwestycji

Źródła finansowania:

– wartość całkowita: 340 625,35 – w tym:

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 272 500,28

– środki własne Powiatu Kaliskiego: 68 125,07

Miejsce realizacji: Moskurnia (GM. KOŹMINEK)