Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Moskurnia

  • Łączna kwota inwestycji: 201 392,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 201.392,29 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 120.835,37 zł

środki Gminy Koźminek: 80.556,92 zł

Szczegóły inwestycji

Przebudowano drogę na dł. 375,00 m