Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4616P na odcinku Moskurnia-Lipka

  • Rok inwestycji: 2024-2025

  • Miejsce inwestycji: Moskurnia, Lipka

  • Łączna kwota inwestycji: 10 520 400,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie obejmuje przebudowę odc. 6,6 km drogi, która jest w bardzo złym stanie techn. Konstrukcja jest niestabilna, a jezdnia ma zdegradowaną nawierzchnię (ubytki, przełomy i koleiny). Szer. jezdni wynosi 5,0 m. Brak jest należytego odwodnienia, poboczy, bezpiecznych ciągów dla pieszych.
W ramach zadania planuje się wykonanie m.in.: poszerzenia jezdni wraz z odcinkową wymianą konstrukcji, nowych warstw bitumicznych, poboczy (odcinkowo utwardzonych), remontu odwodnienia drogi oraz oznakowania. Ponadto zaplanowano wykonanie dróg dla pieszych.

Szczegóły inwestycji

Źródła finansowania:
– wartość całkowita: 10.520.400,00, w tym:
– Rządowy Fundusz Polski Ład: 9.994.380,00
– środki własne Powiatu Kaliskiego: 526.020,00
Miejsce realizacji: Moskurnia (GM. KOŹMINEK), Lipka (GM. SZCZYTNIKI)