Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P w miejscowości Koźminek ul. Kaliska w zakresie chodnika i miejsc parkingowych (postojowych)

  • Rok inwestycji: 2011

  • Miejsce inwestycji: Koźminek

  • Łączna kwota inwestycji: 20 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Koźminek ze środków Powiatu Kaliskiego: 20.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Koźminek