Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4617P na odcinku Koźminek-Cieszyków

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Koźminek-Cieszyków

  • Łączna kwota inwestycji: 7 635 955,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 7.635.955,88 zł

dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: 3.460.646,00 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 2.408.804.35 zł

środki własne Gminy Koźminek: 1.065.665,54 zł

środki własne Gmina Szczytniki: 700.000,00