Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4619 P Rajsko (Modła-Warszew) w zakresie odnowy nawierzchni

  • Rok inwestycji: 2012

  • Miejsce inwestycji: Rajsko

  • Łączna kwota inwestycji: 70 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Opatówek ze środków Powiatu Kaliskiego: 70.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Opatówek