Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec-Oszczeklin

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Szulec

  • Łączna kwota inwestycji: 5 623 968,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 5.623.968,82 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 1.560.066,64 zł

dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych: 3.124.067,00 zł

Środki Gminy Koźminek, środki Gminy Opatówek: 939.835,18 zł

Szczegóły inwestycji

Przebudowano drogi na długości 6.480,00 m, wybudowano skrzyżowanie
o ruchu okrężnym, wybudowano chodniki