Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P w m. Rajsko

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Rajsko

  • Łączna kwota inwestycji: 50 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Opatówek ze środków Powiatu

Kaliskiego: 50.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Opatówek