Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4620P na odcinku Szulec – Oszczeklin

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Szulec-Oszczeklin

  • Łączna kwota inwestycji: 5 206 779,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

środki Powiatu Kaliskiego: 1.237.652,51 zł

środki Gminy Opatówek: 616.885,20 zł

środki Gminy Szczytniki: 33.720,96 zł

środki Gminy Koźminek: 194.453,14 zł

dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: 3.124.067,71 zł

Szczegóły inwestycji

Przebudowano drogę na odcinku 6480m, jezdnia została poszerzona
do 5,50m,  na całej długości drogi położona została warstwa wyrównawcza z mma oraz warstwa ścieralna z mma, wybudowane zostały nowe chodniki, zatoki i perony autobusowe, w miejscowości Rajsko powstało tzw. wyniesione skrzyżowanie, powstało także małe rondo w m. Oszczeklin. Utworzone zostały pobocza
z kruszywa, odmulone rowy przydrożne, znaki aktywne na przejściach dla pieszych oraz radarowy pomiar w prędkości w m. Rajsku