Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4621 P w m. Krowica Zawodnia w zakresie chodnika

  • Rok inwestycji: 2013

  • Miejsce inwestycji: Krowica Zawodnia

  • Łączna kwota inwestycji: 20 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: : dotacja dla Gminy Szczytniki ze środków Powiatu Kaliskiego: 20.000,00 zł