Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4621P w m. Marchwacz w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Marchwacz

  • Łączna kwota inwestycji: 100 247,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 100.247,22 zł

środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 55.592,06 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 44.651,63 zł