Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4622 P w m. Michałów Drugi w zakresie chodnika wraz z zatoką autobusową

  • Rok inwestycji: 2014

  • Miejsce inwestycji: Michałów Drugi

  • Łączna kwota inwestycji: 30 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Opatówek ze środków Powiatu

Kaliskiego: 30.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Opatówek