Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4623 P w m. Szczytniki oraz drogi powiatowej nr 4623 P w m. Kuczewola w zakresie chodnika

  • Rok inwestycji: 2007

  • Miejsce inwestycji: Szczytniki

  • Łączna kwota inwestycji: 20 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Szczytniki ze środków Powiatu

Kaliskiego: 20.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Szczytniki