Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do skrzyżowania z droga woj. Nr 449

  • Rok inwestycji: 2011

  • Miejsce inwestycji: Chełmce

  • Łączna kwota inwestycji: 14 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Opatówek ze środków Powiatu Kaliskiego: 14.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Opatówek