Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P Opatówek – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Godziesze Wielkie – Zajączki Bankowe

  • Rok inwestycji: 2013

  • Miejsce inwestycji: Opatówek – Brzeziny, Godziesze Wielkie – Zajączki Bankowe

  • Łączna kwota inwestycji: 4 998 717,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 4.998.717,23 zł

budżet państwa: 2.486.857,00 zł „Program rozwoju i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

środki własne Powiatu Kaliskiego: 1.507.116,16 zł

środki Gminy Brzeziny: 242.976,99 zł

środki Gminy Godziesze Wielkie: 452.258,26 zł

środki Gminy Opatówek: 309.508,82zł

Szczegóły inwestycji

Przebudowano drogi powiatowe na dł. 21.780 mb. wraz z chodnikami
na dł. 2.128 mb