Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu

 • Rok inwestycji: 2023-2024

 • Miejsce inwestycji: Cienia Druga

 • Łączna kwota inwestycji: 127 508,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie obejmuje przebudowę drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez wykonanie:

 • przebudowy istniejącego przejścia dla pieszych /wraz z dojściami do przejścia, rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni/ – 1 szt.
 • oświetlenia przejścia dla pieszych – 1 kpl.
 • oznakowania aktywne przejścia dla pieszych -2 szt.
 • radarów z tablicą zmiennej treści (aktywną) informującą o prędkości ruchu pojazdów – 2 szt.
 • wykonanie pasów wibracyjno- akustycznych – 6 szt.

Szczegóły inwestycji

Źródła finansowania:

– wartość całkowita: 127 508,08 – w tym:

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 102 006,46

– środki własne Powiatu Kaliskiego: 25 501,62

Miejsce realizacji: Cienia Druga (GM. OPATÓWEK)