Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Zajączki w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Zajączki

  • Łączna kwota inwestycji: 87 146,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 87.146,38 zł

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:  45.442,47 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 41.703,91 zł

Szczegóły inwestycji

Wybudowane wyniesione przejście dla pieszych, wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych oraz pasy wibracyjno – akustyczne