Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Zajączki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Zajączki

  • Łączna kwota inwestycji: 333 150,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 333.150,91 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 91.413,46 zł

środki Gminy Brzeziny: 166.575,45 zł

dofinasowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 ): 75.162,00 zł

Szczegóły inwestycji

Poszerzenie jezdni o pobocze utwardzone na dł. 1,43 km