Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P na odcinku Opatówek-Cienia pierwsza w zakresie poszerzenia jezdni

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Cienia Pierwsza

  • Łączna kwota inwestycji: 91 891,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 91.891,86 zł

środki Gminy Opatówek: 35.000,00 zł.

środki własne Powiatu Kaliskiego: 56.891,86 zł