Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P w m. Cienia Pierwsza w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Cienia Pierwsza

  • Łączna kwota inwestycji: 120 674,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 120.674,97 zł

środki Gminy Opatówek: 5.591,03 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 48.337,04 zł

dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 66.746,90 zł

Szczegóły inwestycji

Wybudowano wyniesione przejście dla pieszych, wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych, wykonano pasy wibracyjne akustyczne