Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P w m. Zajączki Bankowe w zakresie chodnika

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Zajączki Bankowe

  • Łączna kwota inwestycji: 35 512,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 35.512,35 

środki własne Powiatu Kaliskiego: 35.512,35 zł

Szczegóły inwestycji

Przebudowano chodnik na odcinku 129 mb, wykonano warstwę wzmacniającą i podbudowę