Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P na odcinku Korzekwin – Szczytniki w zakresie nawierzchni

  • Rok inwestycji: 2014

  • Miejsce inwestycji: Korzekwin - Szczytniki

  • Łączna kwota inwestycji: 463 083,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 463.083,52 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 463.083,52 zł

Szczegóły inwestycji

Wykonano frezowanie i mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni, skropienie emulsja asfaltową, wykonie nawierzchni mineralno-asfaltowej
na dł. 2127 m