Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Brzeziny

  • Rok inwestycji: 2014

  • Miejsce inwestycji: Brzeziny

  • Łączna kwota inwestycji: 149 979,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 149.979,94 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 149.979,94 zł

Szczegóły inwestycji

Przebudowano drogę oraz zakupiono materiały budowlane