Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Brzeziny

  • Rok inwestycji: 2015

  • Miejsce inwestycji: Brzeziny

  • Łączna kwota inwestycji: 324 414,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 324.414,97 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 150.699,68 zł

środki Gminy Brzeziny: 159.200,00 zł

Nadleśnictwo Kalisz: 14.515,29 zł

Szczegóły inwestycji

Przebudowano drogi na dł. 990 mb., wykonano odwodnienia drogi wykonano chodniki na dł. 300 mb, wykonano 7 zjazdów z kostki brukowej