Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w miejscowości Iwanowice w zakresie chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w miejscowości Sobiesęki Drugie w zakresie chodnika

  • Rok inwestycji: 2009

  • Miejsce inwestycji: Iwanowice, Sobiesęki Drugie

  • Łączna kwota inwestycji: 30 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Szczytniki ze środków Powiatu

Kaliskiego: 30.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Szczytniki