Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu

  • Rok inwestycji: 2023-2024

  • Miejsce inwestycji: Chełmce

  • Łączna kwota inwestycji: 217 316,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie obejmuje przebudowę drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez wykonanie:

  • przebudowy istniejącego przejścia dla pieszych /wraz z dojściami do przejścia, rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni/ – 1 szt.
  • nowej sygnalizacji świetlnej – 2 szt.
  • oświetlenia przejścia dla pieszych – 2 szt.
  • wykonanie pasów wibracyjno- akustycznych – 6 szt.

Szczegóły inwestycji

Źródła finansowania:

– wartość całkowita: 217 316,20 – w tym:

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 173 852,96

– środki własne Powiatu Kaliskiego: 43 463,24

Miejsce realizacji: Chełmce (GM. OPATÓWEK)