Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu

 • Rok inwestycji: 2023-2024

 • Miejsce inwestycji: Wolica

 • Łączna kwota inwestycji: 788 820,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie obejmuje przebudowę drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez wykonanie:

 • budowy nowych przejść dla pieszych /wraz z dojściami do przejścia, rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni/ – 2 szt. wyniesionych przejść
 • oświetlenia przejścia dla pieszych – 4 szt.
 • budowy dróg dla pieszych stanowiących dojście do projektowanego przejścia – o łącznej długości 525 m ( 0,525 km)
 • oznakowania aktywnego przejścia dla pieszych -4 szt.
 • radaru z tablicą zmiennej treści (aktywną) informującą o prędkości ruchu pojazdów – 3 szt.
 • wykonanie pasów wibracyjno- akustycznych – 12 szt.

Szczegóły inwestycji

Źródła finansowania:

– wartość całkowita: 788 820,32 – w tym:

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 631 056,26

– środki własne Powiatu Kaliskiego: 157 764,06

Miejsce realizacji: Wolica (GM. GODZIESZE WIELKIE)