Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Wolica

  • Łączna kwota inwestycji: 83 443,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 83.443,33 zł

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 47.919,94 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 35.523,39 zł