Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4630P w m. Żydów w zakresie chodnika

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Żydów

  • Łączna kwota inwestycji: 93 791,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 93.791,19 zł

środki Gminy Godziesze Wielkie: 55.000,00 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 38.791,19 zł

Szczegóły inwestycji

Wybudowano chodniki o dł. 220m, pow. 440m2