Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4630P w m. Żydów w zakresie przebudowy utwardzonego pobocza

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Żydów

  • Łączna kwota inwestycji: 108 163,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 108.163,74 zł

środki Gminy Godziesze Wielkie: 50.000,00 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 58.163,74 zł

Szczegóły inwestycji

Poszerzono jezdnię o pobocze utwardzone o dł. 0,3 km, wykonano warstwę wzmacniającą