Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P Godziesze – Skrzatki

  • Rok inwestycji: 2017

  • Miejsce inwestycji: Godziesze - Skrzatki

  • Łączna kwota inwestycji: 40 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Godziesze Wielkie ze środków Powiatu

Kaliskiego: 40.000,00 zł