Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzeziny – Sobiesęki Drugie – etap II”

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Brzeziny – Sobiesęki Drugie

  • Łączna kwota inwestycji: 1 391 739,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 1.391.739,67 zł

środki własne Powiatu Kaliski: 506.749,67 zł

środki Nadleśnictwo Kalisz: 675.000,00 zł

środki Gminy Szczytniki oraz Gminy Brzeziny: 210.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Przebudowano drogi na dł. 1, 310 m