Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzeziny – Sobiesęki Drugie – etap III”

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Brzeziny – Sobiesęki Drugie

  • Łączna kwota inwestycji: 814 015,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 814.015,97 zł

środki własne Powiatu Kaliski: 276.015,97 zł

środki Nadleśnictwo Kalisz: 538.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Przebudowano 1,350 m drogi