Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesenki Drugie

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesenki Drugie

  • Łączna kwota inwestycji: 4 339 116,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 4.339.116,22 zł

dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2022 : 2.597.194,00 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 341.922,22 zł

kredyt bankowy długoterminowy: 1.400.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Przebudowano drogi na dł. 8.385,00 m, wykonano chodniki z kostki
na dł. 740,00 m i szer. Od 1,50m do 2,00 m, poszerzono jednostronnie jezdni na odcinku o długości 1.575,00 m i szer. od 1,00 m do 2,00 m.