Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w m. Skrzatki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Skrzatki

  • Łączna kwota inwestycji: 50 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

Dotacja dla Gminy Godziesze Wielkie ze środków Powiatu Kaliskiego: 50.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Godziesze Wielkie