Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w m. Skrzatki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Skrzatki

  • Łączna kwota inwestycji: 145 973,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 145.973,45 zł

środki Gminy Godziesze Wielkie: 61.300,00 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 84.673,45 zł

Szczegóły inwestycji

Wykonanie podbudowy oraz warstwy ścieralnej, poszerzenie jezdni o łącznej dł. 560,00 m