Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P w m. Godziesze Wielkie w zakresie przebudowy istniejącego chodnika

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Godziesze Wielkie

  • Łączna kwota inwestycji: 121 293,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 121.293,26 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 65.793,26 zł

środki Gminy Godziesze Wielkie: 55.500,00 zł

Szczegóły inwestycji

Przebudowano chodnik na odcinku 177 mb. ułożono krawężniki i obrzeża betonowe