Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Przystajnia (obręb ewidencyjny Przystajnia Wieś) – Przystajnia Folwark

  • Rok inwestycji: 2013

  • Miejsce inwestycji: Przystajnia Folwark

  • Łączna kwota inwestycji: 165 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Brzeziny ze środków Powiatu Kaliskiego: 165.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Brzeziny