Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P w m. Przystajnie

  • Rok inwestycji: 2009

  • Miejsce inwestycji: Przystajnia

  • Łączna kwota inwestycji: 43 475,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 43.475,92 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 43.475,92 zł

Szczegóły inwestycji

Przebudowano drogę w m. Przystajnia