Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4632P na odcinku Brzeziny – granica gminy Brzeziny

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Gmina Brzeziny

  • Łączna kwota inwestycji: 10 895 615,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 10.895.615,18 zł

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 5.447.807,59 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 5.447.807,59 zł