Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4634 P na odcinku Brzeziny – Czempisz

  • Rok inwestycji: 2010

  • Miejsce inwestycji: Brzeziny – Czempisz

  • Łączna kwota inwestycji: 296 096,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 296.096,17 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 197.397,45 zł

środki Gminy Brzeziny: 98.698,72 zł

Szczegóły inwestycji

Skropiono nawierzchnię emulsją asfaltową