Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4634P na odcinku Czempisz – Dzięcioły (odcinek 2)

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Czempisz – Dzięcioły

  • Łączna kwota inwestycji: 2 968 661,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 2.968.661,60 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 2.968.661,60 zł

Szczegóły inwestycji

Długość i powierzchnia przebudowanej jezdni wyniosła: dł. 3020m, pow. 16876 m2