Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4636 w m. Chełmce w zakresie chodnika

  • Rok inwestycji: 2013

  • Miejsce inwestycji: Chełmce

  • Łączna kwota inwestycji: 35 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Opatówek ze środków Powiatu Kaliskiego: 35.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Opatówek