Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4638 P Kosmów – Gostynie – Szadykierz

  • Rok inwestycji: 2012

  • Miejsce inwestycji: Kosmów, Gostynie, Szadykierz

  • Łączna kwota inwestycji: 100 000,00 zł

Opis inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej nr 4638 P z Kosmowa przez Gostynie do Szadykierza stanowi ważne przedsięwzięcie mające na celu poprawę infrastruktury komunikacyjnej i jakości życia mieszkańców tych miejscowości.

Projekt ten został zrealizowany dzięki dotacji udzielonej przez Powiat Kaliski dla Gminy Ceków Kolonia, co jest wyraźnym dowodem na współpracę między samorządami w celu rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej.

Podczas realizacji tego zadania przeprowadzono kompleksową przebudowę drogi powiatowej, co obejmowało poprawę nawierzchni, rozszerzenie jezdni oraz modernizację chodników. Te działania znacznie poprawiły dostępność i bezpieczeństwo komunikacyjne w Kosmowie, Gostyniach i Szadykierzu.

 

Szczegóły inwestycji

Również ważnym aspektem tej inwestycji jest jej wpływ na rozwijającą się infrastrukturę drogową w regionie, co może wpłynąć na przyciąganie nowych inwestycji, poprawę jakości usług publicznych oraz zwiększenie atrakcyjności tych miejsc dla mieszkańców i potencjalnych przedsiębiorców.

Przebudowa drogi nr 4638 P jest doskonałym przykładem wspólnego działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności i poprawy warunków życia mieszkańców na terenie Kosmowa, Gostyni i Szadykierza.