Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4638 P Kosmów – Gostynie – Szadykierz

  • Rok inwestycji: 2012

  • Miejsce inwestycji: Kosmów - Gostynie - Szadykierz

  • Łączna kwota inwestycji: 70 000,00 zł

Opis inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej nr 4638 P z Kosmowa przez Gostynie do Szadykierza stanowi znaczące przedsięwzięcie, które miało na celu poprawę infrastruktury komunikacyjnej i jakości życia mieszkańców tego obszaru.

Dzięki dotacji udzielonej przez Powiat Kaliski dla Gminy Ceków Kolonia, możliwe było przeprowadzenie prac modernizacyjnych na tej trasie. To świetny przykład współpracy między samorządami na rzecz rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej.

 

Szczegóły inwestycji

W trakcie realizacji zadania dokonano kompleksowej przebudowy drogi powiatowej, co obejmowało m.in. poprawę nawierzchni, rozszerzenie jezdni oraz modernizację chodników. Dzięki tym działaniom poprawiła się dostępność i bezpieczeństwo komunikacyjne w Kosmowie, Gostyniach i Szadykierzu.

Ten projekt ma również znaczenie strategiczne dla rozwoju regionu, ponieważ poprawa infrastruktury drogowej może przyczynić się do przyciągnięcia nowych inwestycji, zwiększenia atrakcyjności tych obszarów dla przedsiębiorców i poprawy jakości życia mieszkańców.

Przebudowa drogi nr 4638 P to doskonały przykład synergii działań samorządów na rzecz rozwoju lokalnej społeczności i poprawy warunków życia mieszkańców na terenie Kosmowa, Gostyni i Szadykierza.