Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4638 P od m. Kosmów do m. Gostynie

  • Rok inwestycji: 2011

  • Miejsce inwestycji: Kosmów, Gostynie

  • Łączna kwota inwestycji: 100 000,00 zł

Opis inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej nr 4638 P między miejscowościami Kosmów a Gostynie to projekt, który znacząco poprawił jakość i bezpieczeństwo komunikacji w tej części Kamienia.

Źródła finansowania tego projektu pochodzą z hojnej dotacji udzielonej przez Powiat Kaliski w wysokości 100 000,00 zł, co dowodzi zaangażowania władz lokalnych w rozwijanie infrastruktury komunalnej na rzecz społeczności.

 

Szczegóły inwestycji

Prace związane z przebudową tej drogi zostały z powodzeniem zrealizowane przez Gminę Ceków Kolonia, co świadczy o jej zaangażowaniu w poprawę warunków życia mieszkańców. Poprawiona nawierzchnia drogi znacznie usprawniła ruch pojazdów, a także zwiększyła bezpieczeństwo na drodze.

Ten projekt przyczynił się do zwiększenia komfortu podróżowania oraz do zmniejszenia czasu potrzebnego na dojazd do pobliskich miejscowości. To także znakomity przykład, jak współpraca między Gminą Ceków Kolonia a Powiatem Kaliskim może przynosić pozytywne efekty dla lokalnej społeczności i jej rozwoju.