Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P na odcinku Godziesze Małe – Wola Droszewska ( granica powiatu)

  • Rok inwestycji: 2010

  • Miejsce inwestycji: Godziesze Małe - Wola Droszewska

  • Łączna kwota inwestycji: 30 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Godziesze Wielkie ze środków Powiatu

Kaliskiego: 30.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Godziesze Wielkie