Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w m. Godziesze Małe oraz drogi powiatowej nr 4631 P w m. Godziesze Wielkie w zakresie chodnika

  • Rok inwestycji: 2007

  • Miejsce inwestycji: Godziesze Małe, Godziesze Wielkie

  • Łączna kwota inwestycji: 20 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Godziesze Wielkie ze środków Powiatu Kaliskiego: 20 000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Godziesze Wielkie