Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w m. Godziesze Małe (ul. Ostrowska) w zakresie budowy nowego chodnika wraz z przebudową istniejącego chodnika

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Godziesze Wielkie

  • Łączna kwota inwestycji: 321 007,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 321.007,25 zł

środki Gminy Godziesze Wielkie: 136.750,00 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 184.257,25 zł

Szczegóły inwestycji

Budowa chodnika wraz z przebudowa istniejącego chodnika na odcinku 0,55 km